Secondary Sources ~ W. Van't Spijker

De synode van Westminster 1643-1649 by W. Van't Spijker (WA)