Samuel Rutherford – monarchia prawa czy monarchia świętych? by Tomasz Tulejski (About) – Added December 16, 2021